Vyhrajte HYDRALANE S.O.S. na Instagramu @orlane_cz_sk

Na našem instagramovém účtu @orlane_cz_sk nyní několik z vás může vyhrát absolutní hit letošního roku, kterým je Hydralane S.O.S. Double Hydratation.

Přečtěte si kompletní podmínky:

Pravidla soutěže na Instagramu orlane_cz_sk

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost KAROMON s.r.o., IČO: 27654303, se sídlem Letenské nám. 157/4, Praha 7 – Bubeneč, PSČ: 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 121857 (dále jen „Pořadatel“)

Výhra

Tři soutěžící mohou vyhrát novinku tohoto roku, kterou je hydratační krém s hloubkovou a dlouhodobou hydratací Hydralane Double Hydration SOS Care 50 ml (dále jen „Hydralane SOS“).

Termín konání a podmínky účasti v soutěži

Soutěž probíhá v termínu od 27. května 2020 do 12. června 2020. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet na Instagramu, nejpozději v den zapojení se do soutěže dosáhla věku 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, podílející se na organizování soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli soutěže, který ji udělí dalšímu výherci. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která mu dopomohla k získání výhry.

Pravidla soutěže a předání výhry

Účastník se může do soutěže zapojit tak, že:

  1. bude sledovat instagramový profil @orlane_cz_sk;
  2. napíše kreativní komentář obsahující slogan, který by si podle něj zasloužil krém Hydralane SOS;
  3. pochlubí se v komentářích ženou z jeho okolí, která má dle jeho názoru přirozeně krásnou pleť.

Účastník může zanechat libovolný počet komentářů. Podmínkou je, aby měl každý komentář jiný obsah, tedy jiný slogan a zmínku o jiné ženě z okolí účastníka. Jeden účastník může získat pouze jednu výhru, bez ohledu na počet jím přidaných komentářů.

Pořadatel následně vybere tři nejkreativnější komentáře od tří účastníků, z nichž každý obdrží jedno balení krému Hydralane SOS. Výherci budou, spolu s vítěznými slogany, zveřejněni v komentářích a následně i kontaktováni soukromou zprávou na Instagramu, a to do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud se výherce nepřihlásí o výhru do 7 dnů ode dne zveřejnění, výhra propadá a Pořadatel vybere další nejkreativnější komentář v pořadí. Výhra bude výhercům zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na jimi uvedenou adresu.

Zpracování osobních údajů

Účastník bere na vědomí, že účastí v soutěži dochází ke zpracování osobních údajů účastníka soutěže, a to zejména název účtu, jméno, příjmení, email a adresa účastníka. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Pořadatel zpracovává osobní údaje na základě plnění ze smlouvy a na základě oprávněného zájmu na transparentním a bezproblémovém průběhu soutěže. Tyto osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány pro účely realizace soutěže a předání výher výhercům, a to po dobu nezbytně nutnou, maximálně jeden rok. Práva soutěžícího jako subjektu údajů jsou, včetně způsobu jejich uplatnění, k dispozici na webu Pořadatele v sekci Podmínky ochrany osobních údajů. Účastník dále bere na vědomí, že v rámci zachování transparentnosti soutěže zveřejní Pořadatel profily výherců, a to buď v komentářích anebo v rámci Instastories.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována sociální sítí Instagram a nijak s ní souvisí. Instagram je kompletně osvobozen od závazků každým účastníkem soutěže.

V případě, že odpověď účastníka bude mít charakter autorského díla uděluje účastník Pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn takové dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce Pořadatele, oficiální stránce sociálních sítí Pořadatele, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Pořadatele ve smyslu šíření a použití tohoto autorského díla v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry dopravci. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit či přerušit, anebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i právní vztahy související, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 26. května 2020

 

On-line prodej všech ORLANE produktů na eshop.orlanecz.com.

Více informací najdete na www.orlanecz.com

NAPIŠTE NÁM NA INFO@ORLANEINSTITUT.CZ

Sledujte ORLANE_CZ_SK na Facebooku a Instagramu.